Naše obecInformace jsme převzali ze stránek Městské části Praha - Vinoř, kde jsou dobře a rozsáhle zpracované. Většina odkazů také míři na tyto stránky...Historická obec Vinoř je od roku 1976 součástí hlavního města Prahy. Leží v severovýchodní části města v obvodu Praha 9 na hranici hl. m. Prahy a bývalého okresu Praha-východ ve vzdálenosti necelých 13 km vzdušnou čarou od centra města - Václavského náměstí.

Zoom gallery

Z hlediska občanské vybavenosti je Vinoř na velmi vysoké úrovni. Sídlo je plynofikováno, je vystavěna kanalizace s ČOV, v MČ se nachází zdravotní středisko, školy, pošta, mnoho různých větších či menších komerčních objektů.

Ve Vinoři je nyní vysoká občanská i komerční rozestavěnost, území je díky své výhodné poloze atraktivním a velmi vyhledávaným místem pro stavbu rodinných i bytových domů, mnohé pražské firmy zde vybudovaly svá stálá sídla i výrobní provozy. Městská část Praha-Vinoř sama dokončila několik významných velkých staveb:

  • nová sportovní hala
  • devět bytových jednotek nad zdravotním střediskem
  • stavba Kulturně vzdělávacího  centra, které bylo spolufinancováno z evropských fondů v rámci JPD, KVC  Vincent začalo fungovat v září 2007
  • právě dobíhá přístavba základní a mateřské školy, která byla zahájena v říjnu 2007,  bude dokončena  během jara 2009 a od září 2009 začne plně fungovat. 

Současná městská část Praha-Vinoř je staré historické sídlo, první písemná zmínka o vsi pochází již z roku 1088, kdy král Vratislav II. daroval Vinoř (UINAR) Vyšehradské kapitule, sama obec je ale samozřejmě mnohem starší.

Zoom gallery

Katastrální území Vinoř se skládá ze  3 urbanistických obvodů.Nejstarší stavbou ve Vinoři je kostel povýšení sv. Kříže, který byl v nynější barokní podobě postaven v letech 1727-1728 na místě původně románské stavby stavitelem F. M. Kaňkou.

 


Ten je rovněž stavitelem dominanty obce Zoom gallery

Vinořského zámku (nynější uzavřený areál

využívá ministerstvo vnitra).

 

 

 


Vinoř má i velmi zajímavé okolí, např. kaskádu rybníků,  Vinořský park, který byl vyhlášen za přírodní rezervaci, Ctěnický háj a zelené údolí V Obůrkách. Krajinný rámec území tvoří z jihu zámecká obora Vinořského parku, ze severozápadu Ctěnický háj. Kolem dokola jsou úrodná pole Polabí. Pětistupňovou kaskádou rybníků protéká Vinořský potok, dále po toku též zvaný Valcha (v Podolance a Dřevčicích) nebo Chobot (v Brandýse nad Labem). Od čistírny Kbely směrem k vinořské silnici směrem na Satalice je budován biokoridor.

Zoom gallery


Do katastru Vinoře spadá i osada Ctěnice. Její zámek, datovaný rokem 1286 jako vodní tvrz a dosud stojící stará drábovna připomínají feudální doby.Ctěnický zámek je jednou z mála dochovaných středověkých tvrzí z 2. poloviny 14. stol., nyní je spravován Pražskou informační službou a je v něm umístěno muzeum kočárů a jízdárna. 

Zoom gallery


Několik dalších zajímavývých odkazů:


Loading...

Dům a okolí