Informace

5.1.2011 Vinoř Developement


V současné době se v našem okolí připravuje dalí výstavba nazvaná Rezidence Vinoř. Zde přinášíme informace k tomuto tématu.


Dne 22.12.2010 vyvěsil stavební úřad ve Vinoři Oznámení o zahájení územního řízení.

ústní jednání je nařízeno na 31.1.2010. Lidé z domů, kterých se to bezprostředně týká by měli vystartovat na s.ú., prohlédnout si plány, pořídit si kopie, zjistit stanovisko MČ Vinoř a případně rozjet nějaké aktivity, aby dopad na jejich domy  byl minimální....

....dnes 5.1.2011 jsem se vydali společně s bojovníkem proti výstavbě Ekospolu Michalem Biskupem (dům č.1), Danielem Vlasákem z Bemettu (jeden z iniciátorů Petice proti této výstavbě) a Jardou šulcem (člen výboru).

Vzhledem k některým pochybením v podkladových materiálech k UR, se nám pravděpodobně podaří posunout termín ústního jednání. Získáme tak čas připravit si nějaké materály k jednání se stavebním úřadem a Městskou částí Praha - Vinoř. Ta, jako jeden z účastníků řízení, má slušnou vyjednávací pozici minimálně k tomu, získat nějaké peníze do rozpočtu. Může žádat o příspěvek do rozvojových fondů obce, na rozšíření/rekonstrukci školky,...

Současně s tím použijeme některé z existujících občanských sdružení nebo založíme nové.

 

Co nám vlastně na výstavbě vadí a co chceme dosáhnout?

  1. Když jsme podepisovali Smlouvy budoucí na naše byty, "oficiální" sdělení jak od Vinořské, tak starosty obce  bylo to, že za námi bude výstavba rodinných domů. Z dokumentů na stavebním úřadě Kbely máme dojem, že původní záměr se změnil z rodinných domů (řadovky) a na cca polovině  3 - 4 podlažní bytové domy. To je samozřejmě velký rozdíl jak v zastavěnosti (poměr zeleně a zastavěné plochy), tak v dopadech na bydlení - hluk a prach při výstavbě, doprava a parkování v místě, obsazenost školky,.. My chceme rodinné domy, tím zvýšit poměr zeleně a nebo alespon snížit výšku stavby...
  2. Chceme znát řešení dopravy v průběhu výstavby i po ní a změnit ho případně tak, aby vliv na naše prostředí byl co nejmenší. Podobně je to s parkováním. Nechceme mít před domem auta z okolní zástavby...
  3. Novou výstavbou přibydou obyvatelé Vinoře. Pokud obec nezíská prostředky na rozšíření kapacity školky, budou znevýhodněni současní obyvatelé Vinoře - rodiny s dětmi. Chceme, aby obec navýšila kapacitu školky (již dnes nedostatečnou) předtím, než povolí další výstavbu...
  4. Ikdyž ještě nejsou schválené změny UPHMP, zcela jistě se nám nepodaří změnit současné označení OB na zelenou plochu. Budeme se ale snažit o takovouto změnu v místě plánované výstavby Dražkovské hned za naším domem. tím by došlo k oddělení výstavby Rezidence Vinoř od naší.
  5. ...postupně doplním..

 

K tomuto tématu je otevřena diskuze zde

(mč)


21.1.2011
Přeposílám info našeho souseda z bemetu. Nás se týká uplně stejně. Souběžně s aktivitou Dana Vlasáka, připravuje námitky za o.s. s pracovním názvem "Za Vinoř krásnější" :-). Zatím jsme ve stadiu změn stanov a registrace na stavebním úřadě Kbely. Poté budeme účastníky řízení a s.ú. bude povinný nás informovat o všech připravovaných krocích.

 Pro doplnění uvádím, že Vinoř nemá dostatečnou kapacitu čističky odpadních vod, školky a školy..

 Našim cílem je především změnit druh zástavby na řadové domky. Zabránit ji uplně se asi nedá.

 .....dovoluji si Vás informovat, že občanská sdružení „Sdružení pro Vinoř“ a „Na Dlouhých loktech“, stejně jako SVJ Mlázovická 777/1 ve spolupráci se zastupiteli MČ Praha - Vinoř zvolenými za Sdružení pro Vinoř již od 23.12.2010 (tj. od doby vyvěšení informace na úřední desce MČ Praha - Vinoř) připravují některé právní kroky, které se pokusí zabránit ve výstavbě Rezidence Vinoř alespoň v navrhovaném, naprosto nevhodném, rozsahu.

 Předložený projekt pro územní řízení vykazuje celou řadu závažných nedostatků.

 Omlouvám se, že v tuto chvíli nemohu být konkrétnější, ale v zájmu úspěšného prosazení některých návrhů není vhodné veřejně sdělovat podrobnosti, které by se mohly dostat do rukou firmy Vinoř Development s.r.o. nebo stavebnímu úřadu Praha - Kbely.

 Doporučuji proto zejména sledovat úřední desku MČ Praha - Vinoř, sdělovat svoje námitky a připomínky stavebnímu úřadu Praha – Kbely, nahlížet do spisu na stavebním úřadu Praha – Kbely, zúčastnit se veřejného projednání územního řízení dne 31.1.2011 od 10.00 na stavebním odboru Praha – Kbely.

 

!!! Hlavně se, ale přijďte podívat na zasedání zastupitelstva MČ Praha – Vinoř, které se bude konat ve čtvrtek 27.1.2011 od 18.00 v informačním centru Na Rychtě, Chaltická 539, Praha 9 – Vinoř (pro místní znalce je to legendární PLYN). Toto zasedání se jistě touto zásadní záležitostí pro Vinoř v roce 2011 bude zabývat. Na tomto jednání máte také jako občané Prahy – Vinoře možnost se dotazovat pana starosty a dalších zastupitelů, jak se oni aktivně snaží zabránit plánované nevhodné výstavbě Rezidence – Vinoř v lokalitě Na Dlouhých.

 S pozdravem

 Daniel Vlasák

za výbor SVJ Mlázovická 777, o.s. Sdružení pro Vinoř a o. s. Na Dlouhých loktech

(mč)


Loading...

Výstavba Rezidence Vinoř