Výstavba - Na Dlouhých

20.11.2013

Výstavba Vinoř - Na Dlouhých

Zcela "potichu" se opět rozeběhlo "přerušené" uzemní řízení Rezidence Vinoř" - dalších cca 200 bytů, opět bez jakékoliv infrastruktury, navíc vše má vyústit do uzoučké ulice Dubanské (v ní mimochodem bydlí zastupitel Ducháček - kdo ví jestli o tom ví?), která je kolmá na Bohdanečskou.

Řízení na stavebním úřadě Kbely je už 17.6. v 10.00 a do té doby je možné posílat námitky. Protože ZMČ Praha - Vinoř bude až 20.6. obávám se že ÚMČ nic nepošle, nebo pošle jen nějakou formální připomínku aby měl tzv. splněno. 

 Je škoda že o takto zásadních věcech jako by mělo být zásadní odmítnutí dalšího megalomanského projektu nemohou z časových důvodů rozhodovat zastupitelé, ale možná jen někdo z úřadu.

Proč třeba není svoláno mimořádné jednání zastupitelstva?  Nebo je opravdou politikou Vinoře liberálně a nekoordinovaně v podstatě nechat stavět vše co si kdo vymyslí a MČ bude jen dokola neustále zvyšovat další a další patra v základní škole..

 To, že je území určené k zastavění, ještě neznamená, že se musí okamžitě právě teď zastavět.

MČ má přece mnoho možností jak si po developerovi vynutit změny a požadavky, např. tím že se jim neumožní se připojit na městské sítě a silnice. To se ani v tomto případě neděje (zde byl souhlas MČ jestli se nepletu učiněn v září 2010 - pozor 2 měsíce před volbami).

Dělá to na mě dojem, že slovní politika vedení MČ  je sice "my nic nového nepovolíme", ale faktickymi všem umožníme cokoliv.

Informace od Mgr. Daniela Vlasáka (Bemett)

Loading...

Výstavba Rezidence Vinoř